ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Zamierzenia na miesiąc luty

Created with Sketch.

3 LATKI

I. Tak mija nam czas

– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc

– zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej , w klockach.

II. Poznajemy kosmos

– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat

– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem

– poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

– poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

III. Wesoło w przedszkolu

– integrowanie się z grupą rówieśniczą

– wdrażanie do zgodnych zabaw w małych grupach, dzielenie się zabawkami, równe traktowanie wszystkich kolegów

– zachęcanie do zabawy na świeżym powietrzu jako warunki zdrowia i odporności.

IV. Dobrze nam razem

– tworzenie w grupie radosnego nastroju

– budowanie poczucia bezpieczeństwa

– wdrażanie do okazywania wzajemnego szacunku i życzliwości oraz tolerancji

Piosenka do utrwalenia

,,Ta Dorotka”

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała ranną rosą, ranną rosą
I tupała nóżką bosą, nóżką bosą.

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała i w południe, i w południe
Kiedy słońce grzało cudnie, grzało cudnie.

Ta Dorotka ta malusia, ta malusia,
Tańcowała dokolusia, dokolusia,
Tańcowała i z wieczora, i z wieczora,
Gdy szło słonko do jeziora, do jeziora.

A teraz śpi w kolebusi, w kolebusi,
Na różowej na podusi,na podusi,
Chodzi senek koło płotka, koło płotka:
Cicho, bo już śpi Dorotka, śpi Dorotka.

Cicho, bo już śpi Dorotka, śpi Dorotka…śpi …

 

4 LATKI

I. Muzyka wokół nas:

– zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów

– poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim kontakcie z nimi

– rozbudzanie zainteresowań muzycznych, rozwijanie sprawności manualnej

II. Nie jesteśmy sami w kosmosie:

– dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego

– rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych

III. Projekt „ Zawody”:

– doskonalenie umiejętności parateatralnych

– rozwijanie umiejętności matematycznych , poznanie wybranych zawodów

– doskonalenie precyzji ruchów rąk

IV. Projekt „ Emocje”:

rozwijanie umiejętności modulowania siły i wysokości głosu, rozwijanie koncentracji uwagi

– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć

Piosenka do utrwalenia „ Połykacz bajek”

( sł. Danuta Zawadzka, muz. Jerzy Zając

1. Jestem połykaczem bajek

( do łakomstwa się przyznaję).

Schrupię tyle opowieści,

ile w brzuchu się pomieści.

Ref: Mniam, mniam, mniam,

mniam, mniam, mniam.

Ja apetyt wielki mam.

Mniam, mniam, mniam,

mniam, mniam, mniam.

Każdej książce radę dam.

2. Na śniadanie zjadam pierwszy

krótki, rymowany wierszyk.

A na obiad księgę starą

( bo jest długa jak makaron)

Ref: Mniam, mniam…..

 

5 LATKI

I ,,Muzyka wokół nas”

 • rozwijanie mowy; dostrzeganie piękna muzyki,

 • poznanie litery W,w; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • rozwijanie umiejętności liczenia; utrwalanie nazw wybranych instrumentów muzycznych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych; rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,

 • rozwijanie sprawności manualnej; zapoznanie z akordeonem,

 • rozwijanie sprawności manualnej; próby wyrażania nastroju utworu muzycznego barwną plamą,

 • rozpoznawanie słuchu fonematycznego; utrwalenie nazw wybranych instrumentów,

 • rozwija nieaktywności twórczej,

II Projekt,,Bezpieczeństwo zimą”

 • poszerzenie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą; odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwa zimą,

 • zapoznanie z zimowymi sportami,

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych, dostosowanie ubioru do temperatury,

 • rozwijanie umiejętności dodawania, dodawanie w zakresie 9,

 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych,

 • utrwalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym zimą,

 • przedstawienie wizerunku ratownika medycznego; przybliżenie jego pracy; poznawanie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy w warunkach zimowych, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,

III Projekt,,Mój wymarzony zawód”

 • tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów,

 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów,

 • rozumienie wagi pracy ludzkiej,

 • poznanie specyfiki zawodu malarza,

 • poszerzenie wiadomości na temat odwiedzonego miejsca pracy i wykonywanych tam zawodów,

 • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, tworzenie wspólnie z rówieśnikami instrukcji obrazkowej,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • podsumowanie działań podjętych w ramach projektu, podsumowanie wiedzy na temat poznanych zawodów,

IV ,,Nie jesteśmy sami w kosmosie”

 • rozwijanie mowy; zapoznanie nazwami planet Układu słonecznego,

 • poznanie litery P,p; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • rozwijanie umiejętności liczenia; rozwijanie umiejętności dodawania,

 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych; kształtowanie poczucia rytmu,

 • rozwijanie sprawności manualnej; korzystanie z pracy plastycznej z dwóch technik,

 • utrwalanie wiadomości na temat kosmosu, Układu słonecznego; rozwijanie aktywności twórczej,

 • rozwijanie mowy; przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika,

Piosenka do utrwalania

,,Kosmiczny sen”

I

Czterej kosmici przylecieli,

w moim pokoju przystanęli.

Mówią ,,Dzień dobry,my przepraszamy,

ale pewnego chłopca szukamy”.

Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem

i często chowa się pod łóżkiem.

Nie słucha taty, na brata krzyczy

i nie chce mamie swej pomóc w niczym”.

Ref: A przecież trzeba dobrym być,

słodką minę mieć,

bo inaczej trochę wstyd …

Być leniuszkiem? Nie!

Być kłamczuszkiem? Nie!

Lepiej iść do domu i przytulić się.

II

Czterej kosmici odlecieli,

bo porozmawiać z kim nie mieli.

A ja, czerwony jak pan buraczek,

pod łóżkiem leżę,ze wstydu płaczę…

A potem bardzo się zdziwiłem,

bo się po prostu obudziłem.

To tylko sen był, och, wspaniale!

Już nigdy zły nie będę wcale.

Ref: A przecież trzeba dobrym być….

 

6 LATKI

 

I Tak mija nam czas

– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia

– zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę, w określaniu dni tygodnia, miesięcy

– poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego

– nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy

– odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

II Nie jesteśmy sami w kosmosie

– poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa:

– wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat

– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem

– poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

– poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

III W świecie zwierząt

– poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

– dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych

– zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych

IV Zwierzęta sprzed milionów lat

– poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości

– poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie

– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

– rozpoznawanie cyfr

– dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

– rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych

– zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych

Piosenka do utrwalenia

„Zimowe zabawy” J. Kucharczyk

1. Hej koledzy, koleżanki,
chodźmy na saneczki,
kto odważny, niech na nartach
szusuje z góreczki.

Ref.: Świat zasypał śnieg,
wkoło zima biała.
Czas pobawić się śnieżkami,
czas lepić bałwana!
Każde dziecko o tym wie,
ma bezpiecznie bawić się!

2. Lodowisko jest przy szkole,
tak się pięknie błyszczy.
Już dziewczynki i chłopaki.
zakładają łyżwy

Ref.: Świat zasypał śnieg,
wkoło zima biała.
Czas pobawić się śnieżkami,
czas lepić bałwana!
Każde dziecko o tym wie,
ma bezpiecznie bawić się!

3. Nikt nie zmarznie dziś na mrozie,
słońce w buzie grzeje,
Dzieci  bawią się radośnie,
pan bałwan się śmieje.

Ref.: Świat zasypał śnieg,
wkoło zima biała.
Czas pobawić się śnieżkami,
czas lepić bałwana!
Każde dziecko o tym wie,
ma bezpiecznie bawić się!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *