ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Ramowy rozkład dnia

Created with Sketch.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4letnich

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy kierowane i zabawy dowolne wg. pomysłów i zainteresowań dzieci.

8.00 – 8.45
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy integrujące, zabawy ruchowe.

8.45– 9.00
Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30
Śniadanie.

9.30 – 10.20
Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętych programów wychowania przedszkolnego (religia, język angielski), zabawy dydaktyczne, zabawy muzyczne, tematyczne, wspomaganie pamięci.

10.20 – 11.30
Pobyt na świeżym powietrzu (czynności samoobsługowe w szatni, spacery i wycieczki,gry i zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze).

11.30 – 12.00
Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30
Obiad.

12.30 – 13.45
Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy rytmiczne.

13.45 – 14.00
Przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.15
Podwieczorek

14.15 – 16.30
Sytuacje edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zajęcia twórcze (plastyczno- twórcze), pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i dowolne, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-6letnich

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy kierowane i zabawy dowolne wg. pomysłów i zainteresowań dzieci.

8.00 – 8.45
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy integrujące, zabawy ruchowe, rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.

8.45 – 9.00
Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30
Śniadanie.

9.30 – 10.30
Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętych programów wychowania przedszkolnego (religia, język angielski), zabawy dydaktyczne, zabawy muzyczne, tematyczne, wspomaganie pamięci.

10.30 – 11.45
Pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, gry i zabawy sportowe, zabawy badawcze.

11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30
Obiad.

12.30 – 13.45
Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy rytmiczne.

13.45 – 14.00
Przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.15
Podwieczorek

14.15 – 16.30
Sytuacje edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zajęcia twórcze (plastyczno- twórcze), pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe i dowolne, rozchodzenie się dzieci.