ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Kategoria: Zamierzenia

Created with Sketch.

Zamierzenia na wrzesień

3 LATKI I i II. Pierwszy raz w przedszkolu: utrwalanie imion koleżanek i kolegów z grupy poznawanie kącików zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych, wyjaśnianie do czego służą umuzykalnianie dzieci uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy III. Nadeszła jesień: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat poznawanie nazw…
Read more

Zamierzenia na czerwiec

3 LATKI I ,, Sport to zdrowie” • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania nauczyciela, • kształtowanie umiejętności przedstawiania informacji za pomocą gestu, mimiki, ruchu, • rozwijanie sprawności fizycznej, motoryki małej, • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę, • wdrażanie do wypowiadania się na konkretny temat, • uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego…
Read more

Zamierzenia na maj

3 LATKI I ,,Co lubią książki?” • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, • rozwijanie sprawności manualnej, • rozbudzanie zainteresowania książką, • rozwijanie umiejętności wokalnych, • kształtowanie umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych, • rozwijanie umiejętności określania położenia w przestrzeni, II ,, Kiedy będę duży…” • kształtowanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań,…
Read more

Zamierzenia na kwiecień

3 LATKI I ,,Co słychać, Pani Wiosno?” wskazywanie i nazywanie zwiastunów wiosny; utrwalanie wyglądu oraz nazw wiosennych kwiatów, poszerzanie wiadomości na temat pór roku; doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego, umuzykalnianie dzieci, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej, słuchanie opowiadania, wypowiadanie się na temat treści utworu, odpowiadanie na pytania, II ,,Pogoda w kratkę” poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych…
Read more

Zamierzenia na marzec

3 LATKI I. ,,Jak wygląda nasza planeta?” wdrażanie do uważnego słuchanie opowiadań, wierszy; budowanie dziecięcej wiedzy o Kosmosie, doskonalenie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kół, spośród figur geometrycznych, kształtowanie prawidłowych zachowań higienicznych, umuzykalnianie dzieci, II. ,,W świecie roślin i zwierząt” rozbudzanie zainteresowania światem przyrody; poszerzenie wiadomości na temat roślin i zwierząt, rozwijanie umiejętności wypowiadania się;…
Read more

Zamierzenia na luty

3 LATKI I ,,Muzyczne opowieści” wdrażanie do uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności budowania prostej wypowiedzi, rozwijanie wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych, rozwijanie motoryki małej podczas zadań graficznych, manualnych i plastycznych, II ,,W świecie kształtów i kolorów” wdrażanie do uważnego słuchania poleceń, wdrażanie do…
Read more

Zamierzenia na styczeń

3 LATKI I ,,Kiedy zimno jest na dworze” wdrażanie do obserwacji przyrody, rozwijanie mowy i myślenia, doskonalenie spostrzegawczości i umiejętności klasyfikowania, rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych, II ,,Hop, hop na śniegu” rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania w zakresie 4, rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw…
Read more

Zamierzenia na grudzień

3 LATKI ,,W mojej rodzinie” wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie, rozwijanie myślenia logicznego przez wskazanie elementów niepasujących do pozostałych, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych, naśladowczych, rytmicznych, rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i plastycznych, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas zabaw konstrukcyjnych, ,, Kiedy w domu pachnie choinka”…
Read more

Zamierzenia na listopad

3 LATKI ,,Każdy ma swój dom” rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie tematy (rodzina, zabawki), rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie mowy, wyrabianie nawyku poszanowania zabawek, doskonalenie percepcji wzrokowej, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok), wdrażania do rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie motoryki małej, doskonalenie umiejętności wokalnych, ,,Gdzie jest mój…
Read more

Zamierzenia na październik

3 LATKI ,,Kolory pani jesieni” wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie, rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, wdrażanie do właściwej reakcji na bodźce zewnętrzne, związane ze zmianą otoczenia, rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych, wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych, rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, kształtowanie…
Read more