ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Zamierzenia na miesiąc kwiecień

Created with Sketch.

3 LATKI

I. Wielkanoc

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Wielkanocnymi

II. Wiosna na wsi

– poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

– nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

– wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

III. Ochrona przyrody

– nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

– wyrzucanie śmieci do kosza

IV. W świecie teatru

– oglądanie przedstawień dla dzieci

– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt

V. Muzyka jest wszędzie

– nauka prostych piosenek

– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą

– słuchanie piosenek

– uczestniczenie w zabawach rytmicznych ruchowych ; reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu  o dużym zróżnicowaniu

– rytmiczne poruszanie się przy muzyce

Piosenka do utrwalenia

,,Zając długie uszy ma”

(sł. Agnieszka Kopacz, muz. Agnieszka Kopacz, Piotr Belak )

 Zając długie uszy ma trala la, trala la

 Nosek słodki oczka dwa chopsa, chopsa, sa.

 Każdy zając skacze – hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop!

 Jeden skok. Drugi skok Teraz wszyscy: hop

 

 

4 LATKI

I.. Wiosenne powroty:

– zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski

– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych  ptaków, ich budowy i upierzenia

– wzbogacanie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana

– rozwijanie sprawności manualnej

II.  Wielkanoc:

– zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi

– maluje jajka, tworzy pisanki

– rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej

– reagowanie na określone sygnały słowne i muzyczne

III. Wiosna na wsi

– utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

– utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich- dorosłych i młodych

– rozwijanie sprawności ruchowej

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

IV. Dbamy o przyrodę:

– kształtowanie postawy proekologicznej

– rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce

– rozwijanie umiejętności matematycznych

– poznaje i wymienia rodzaje odpadów

Piosenka do utrwalenia

” Zielona wiosna”

( sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

I. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały

   i coś do ucha sobie szeptały.

 

Ref: Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum

       kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum / bis

II. Przyleciał bociek, usiadł na płocie

     i do drugiego boćka klekocze.

Ref: Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle

      kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle/ bis

 

III. Wszystko usłyszał mały wróbelek

      i przetłumaczył na  ptasie trele.

Ref: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

       ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

IV. Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,

      wiosna, wiosna jest już wśród nas.

 

5 LATKI

Wiosenne powroty

 • rozwijanie mowy i myślenia, słuchanie wierszy, zagadek, bajek, filmów,itp.

 • poznanie wyglądu i nazw ptaków wiosennych – skowronka, bociana, czajki i szpaka,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowe, odkrywanie litery j, J,

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, poznanie piosenek,

 • budowanie zainteresowania przyrodą, zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie,

Wielkanoc

 • rozwijanie mowy i myślenia, słuchanie i omawianie wierszy, bajek, filmów,itp.

 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej,

 • poznanie zwyczajów wielkanocnych,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowe; odkrywanie litery f, F,

 • przeliczanie w zakresie 10,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie sprawności manualnej,składanie papieru,

 • kształtowanie umiejętności wokalnych, poznanie i nauka piosenek,

 • zapoznanie z wyglądem różnego rodzaju jajek i ich wykorzystywaniem,

Wiosna na wsi

 • rozwijanie mowy, zapoznanie z wierszami, zagadek, bajek, filmów,itp.

 • poznanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowe; odkrywanie litery ż, Ż,

 • rozwijanie umiejętności mierzenia różnymi sposobami,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, poznawanie piosenek,

 • rozwijanie sprawności manualnej, malowanie na różnym podłożu,

 • rozpoznawanie i nazywanie produktów pochodzących od zwierząt, utrwalenie nazw zwierząt,

 • poznanie narzędzi potrzebnych do pracy na wsi,

Dbamy o przyrodę

 • rozwijanie mowy, słuchanie wierszy, zagadek, opowiadań, bajek, filmów,itp.

 • kształtowanie postaw proekologicznych,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowe; odkrywanie litery h,H,

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie umiejętności liczenia,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • ćwiczenie koordynacji słuchowo – ruchowej,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, poznawanie piosenek,

 • rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do segregacji śmieci,

 • wyrabianie opiekuńczego stosunku do roślin,

 • zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko, wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę,

Moja miejscowość, mój region

 • rozwijanie mowy i myślenia, słuchanie wierszy,zagadek, bajek, filmów,itp.

 • wskazywanie różnic między miastem a wsią,

 • obserwowanie zmian zachodzących w najbliższej okolicy(oglądanie budynków,poznawanie nazw ulic),

 • rozwijanie dodawania i odejmowania w zakresie 10,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, poznawanie piosenek,

 • rozwijanie sprawności manualnej, zapoznanie z herbem miejscowości,

 • zapoznanie z zawodami i przedmiotami ginących zawodów,

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,

Piosenka do utrwalania

,,Wiosenna piosenka”

1.Zima się skończyła wiosny nadszedł czas

 łąka się zbudziła, zbudził się i las.

Ref.: Kukułeczka głośno kuka

 Ku-ku, ku-ku

 Bociek żabki sobie szuka

Mniam, mniam, mniam

Łąka się zbudziła. Zbudził się i las.

Kukułeczka głośno kuka

 Ku-ku, ku-ku

 Bociek żabki sobie szuka

Mniam, mniam, mniam

Łąka się zbudziła. Zbudził się i las.

Hop sa sa do lasa, każdy biegnie sam.
Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.
Ref.: Kukułeczka głośno kuka
Ku-ku, ku-ku
Bociek żabki sobie szuka
Mniam, mniam, mniam
Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.

Kukułeczka głośno kuka
Ku-ku, ku-ku
Bociek żabki sobie szuka
Mniam, mniam, mniam
Kwiatków cała masa rośnie tu i tam.

 

6 LATKI

I Wielkanoc

-kultywowanie tradycji rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocnymi

-rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie krótkich tekstów

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

-rozpoznawanie cyfr

II Wiosna na wsi

– rozpoznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi

– naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt

– wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi

-rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie krótkich tekstów

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

-rozpoznawanie cyfr

– rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji

III Dbamy o ziemię

– poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach

-nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew

– wyrzucanie śmieci do kosza

– niedeptanie trawników, klombów z kwiatami

– szanowanie wody, niemarnowanie jej

-rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie krótkich tekstów

– klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

-rozpoznawanie cyfr

IV W Świecie teatru

– oglądanie przedstawień teatralnych

– poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)

– odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda

 -rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– czytanie krótkich tekstów

Piosenka do utrwalenia

,,Nasze uszy słyszą świat”

I Każdy z nas ma dwoje oczu,

które widzą wszystko,

 widzą wszystko.

 Błękit nieba, biały domek,

 zieleń traw i listków,

traw i listków

Ref. : Uszy słyszą ptaków śpiew,

dzwonki deszczu, granie drzew,

 a nad stawem chóry żab –

nasze uszy słyszą świat!

II Każdy z nas ma jeden nosek

 do wąchania kwiatków,

 do wąchania.

Czasem także do kichania,

 lecz, na szczęście rzadko,

do kichania.

 Ref.: Uszy słyszą ptaków śpiew…

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *