ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Zamierzenia na miesiąc czerwiec

Created with Sketch.

3 LATKI

I. ŚWIĘTO DZIECI

– podawanie swojego imienia , nazwiska

– określanie swoich cech fizycznych : płeć, wiek, kolor oczu

– określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć

– współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw

– doświadczanie na konkretnych przykładach sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi.

II. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

– poznanie czynności, jakie wykonują ludzie z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór

– kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego

– budzenie zaciekawienia otaczającym światem

– wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności

III. MOJE PODWÓRKO

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

 • oddalanie się od rodziców (opiekunów)

 • bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

 • zabawy różnymi źródłami ognia

 • rozmawianie z obcymi ludźmi ( niepodawanie danych osobowych oraz przekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi

 • zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

IV. NADCHODZĄ WAKACJE

– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych

– obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie

– poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Piosenka do utrwalenia

 Halo, panie policjancie

1.Halo, panie policjancie,
Zapytać się chcemy,
Jak coś złego zobaczymy,
Gdzie dzwonić możemy?

Ref. Dziewięć, dziewięć, siedem,
Taki numer mam.
Jeśli się coś dzieje,
Ja pomogę Wam. / x2

Halo, panie policjancie,
Zapytać się chcemy,
Jak wypadek zobaczymy,
Gdzie dzwonić możemy?

Ref. Dziewięć, dziewięć, siedem,
Taki numer mam.
Jeśli się coś dzieje,
Ja pomogę Wam. / x2

3.Halo, panie policjancie,
Zapytać się chcemy,
Jak pomocy nam potrzeba,
Gdzie dzwonić możemy?

Ref. Dziewięć, dziewięć, siedem,
Taki numer mam.
Jeśli się coś dzieje,
Ja pomogę Wam. / x2

 

4 LATKI

 

1.Niby tacy sami, a jednak inni:

 • dostrzeganie i szanowanie odmienności innych ludzi,

 • zapoznanie ze znaczeniem słowa „ przyjaciel”,

 • zapoznanie z kulturą innych krajów,

 • poznanie zabaw dzieci z różnych stron świata ,

2. Wakacyjne podróże 

 • poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi,

 • nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,

3.Pożegnania nadszedł czas

 • rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi,

 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,

 • poznawanie właściwych form zachowania,

 • utrwalenie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,

4. Segregowanie śmieci

 • poznanie rodzajów szklanych przedmiotów,

 • doskonalenie wiedzy na temat plastiku i metali,

 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej,

 • wzmocnienie wiary we własne siły,

 

Piosenka do utrwalenia

„ Już wkrótce wakacje”

( sł i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

 

1.Już wkrótce wakacje

           i piękna przygoda,

           wyjedźmy więc czym prędzej,

           bo każdej chwili szkoda.

        Ref: Gdzie grzywy morskich fal,

        gdzie słońca złoty blask,

       gdzie ptaków leśny chór

       swym śpiewem wita nas.

2.Żegnamy się z panią,

z Maciusiem i z Anią,

gotowi, spakowani,

dziś w drogę wyruszamy.

Ref: Gdzie grzywy morskich fal……

3. Lecimy, jedziemy

idziemy, płyniemy

powietrzem, lądem, wodą,

by spotkać się z przyrodą.

Ref: Gdzie grzywy morskich fal……

 

5 LATKI

 

I ,,Niby tacy sami, ale jednak inni”.

 • rozwijanie mowy; kształtowanie postaw tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

 • rozwijanie sprawności manualnych, dostrzeganie różnic i podobieństw między dziećmi różnych ras,

 • porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie zdolności wokalnych; kształtowanie poczucia rytmu,

 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom,

II ,,Wakacyjne podróże”.

 • zapoznanie z kontynentami i globusem- kulistym modelem Ziemi,

 • rozwijanie zdolności wokalnych,

 • rozwijanie umiejętności wycinania,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie mowy, myślenia i słuchu fonematycznego,

 • rozwijanie umiejętności liczenia,

 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej,

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,

 • poznanie miejsc i regionów Polski,

 • poznawanie oznak lata,

III ,,Pożegnania nadszedł czas „.

 • rozwijanie mowy; zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,

 • rozwijanie sprawności manualnych,

 • rozwijanie umiejętności liczenia; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • rozwijanie koncentracji uwagi,

 • rozwijanie umiejętności wokalnych,

 • poznawanie przyczyn pękania czereśni, zachęcanie do zabaw badawczych,

IV ,,Las”- projekt.

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, poznanie gatunków drzew iglastych i liściastych,

 • rozwijanie wiedzy dotyczącej lasu,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • zapoznanie z pracą leśnika,

 • utrwalenie nazw drzew i zwierząt leśnych

Piosenka do utrwalenia

,,Lato na wakacjach”

I.

Idzie lato poprzez pola,

roześmiane przyszło do nas, do przedszkola.

Wita lato wszystkie dzieci:

„Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.

Ref.: Na na na na na na na na na na na na,

już wakacji nadchodzi czas.

Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,

bo wakacji nadchodzi czas!

II.

Więc walizki spakujemy,

plecak, piłkę i materac zabierzemy.

Z mamą, tatą, siostrą, bratem

po przygodę wyruszymy razem z latem.

Ref.: Na na na na na na na na na na na na,

już wakacji nadchodzi czas.

Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,

bo wakacji nadchodzi czas!

 

6 LATKI

 

I Takie same i inne

− nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

 − poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

 − zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

– dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej

– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów

− określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury

II Zawody w moim otoczeniu

– poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia

– poznanie wybranych zawodów

– nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich charakterystyczny ubiór

– uczestniczenie w zabawach muzycznych i ruchowych

III Na naszym podwórku

− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: • bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie • rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi • jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców • zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

− bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw

− przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych

− czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów

− określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury

IV Nadszedł czas wakacji

− obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące)

 − przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu

− poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów

− rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej

Piosenka do utrwalenia

„Podajmy sobie ręce”

Muzyka: K. Kwiatkowska
Słowa: D. Gellner

Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki,
a my tacy mali,
mali jak kropelki

Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące znajomej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką,
nad rzeczką i rzeką.

Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka,
kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka

Podajmy sobie ręce …
Choć nas czasem dzielą
nieprzebyte góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury

Podajmy sobie ręce …

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *