ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Zdrową buzię oraz brzuszek ma każdy maluszek

Created with Sketch.

INNOWACJA W ZAKRESIE HIGIENY JAMY USTNEJ ORAZ ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Innowacja realizowana będzie na terenie Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim,  obejmowała będzie wszystkie grupy wiekowe, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci. Program ma charakter uniwersalny. Treści programowe mogą być powtarzane w kolejnych latach edukacji przedszkolnej oraz dostosowywanie i rozwijanie adekwatnie do indywidualnych preferencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. Dziecko przedszkolne znajduje się w procesie nieustannych i dynamicznych zmian dokonujących się w jego rozwoju, nasze działania odnoszą się do kształtowania i doskonalenia różnych umiejętności. W stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym potrzebny jest nie tyle program leczenia, ale zapobiegania próchnicy zębów. Program ma doprowadzić do uświadomienia dzieciom i rodzicom, że systematycznie wykonywane zabiegi higieniczne, racjonalne odżywianie i okresowe kontrole zębów przez stomatologa są najskuteczniejszym działaniem profilaktycznym. Poprzez kontakt dziecka ze stomatologiem przygotowuje je do bycia pacjentem, niwelujemy lęki i obawy związane z wizytą w gabinecie. Aktywność dziecka wspomagana przez ekspresję słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną, dramową pozwoli na kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Cele:

 • nawiązanie współpracy ze stomatologiem
 • wyrabianie nawyku dbałości o higienę
 • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
 • eliminowanie zjawiska strachu przed stomatologiem
 • rozumienie potrzeby wizyty u dentysty
 • kształtowanie umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych
 • podnoszenie poziomu kultury jedzenia
 • uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie
 • tworzenie warunków do kształtowania zdrowia
 • dostrzeganie plusów uprawiania sportu
 • pogłębianie wiedzy o zdrowych produktach i potrzebie ich spożywania
 • nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa
 • wykorzystywanie wszelkiego rodzaju spotkań z rodzicami do propagowania zdrowego stylu życia
 • zachęcanie d picia wody- uświadamianie, jak ważną rolę odgrywa w życiu człowieka

Sposoby realizacji:

 • spotkania stomatologa z dziećmi w przedszkolu: wybór odpowiednich past oraz szczoteczek do zębów, omówienie kolejnych etapów mycia zębów oraz pokaz prawidłowego mycia zębów na modelu
 • okresowe kontrole stanu uzębienia dzieci w gabinecie stomatologicznym
 • spotkania dzieci z dietetykiem oraz lekarzem pierwszego kontaktu w celu uświadomienia potrzeby dbania o zdrowie
 • omówienie budowy zęba na przykładzie ilustracji oraz modelu uzębienia
 • omówienie z dziećmi przedmiotów służących do szczotkowania zębów oraz preparatów do higieny jamy ustnej
 • zorganizowanie kramu w kąciku przyrody „Przyjazne produkty dla zębów”
 • wyświetlanie i omawianie filmów związanych z higieną jamy ustnej
 • wycieczka do sklepu warzywnego, poznawanie różnorodnych warzyw i owoców
 • przygotowanie i degustacja „zdrowych przekąsek”
 • organizowanie „Dni warzyw i owoców”, „Dni kolorowych”
 • stała ekspozycja w salach ilustracji i plakatów dotyczących higieny i profilaktyki
 • nauka wierszy i piosenek związanych tematycznie z problematyką zdrowotną
 • organizowanie zabaw tematycznych
 • wykonywanie prac plastycznych o tematyce zdrowotnej
 • zabawy pantomimiczne i dramowe, np. „Chory ząbek”
 • zabawy dydaktyczne, np. „Co jest potrzebne stomatologowi?”
 • konkursy rysunkowe
 • wystawa prac dzieci
 • zagadki, rebusy
 • gazetki dla rodziców na temat higieny jamy ustnej oraz zdrowego odżywiania