ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Program realizacji doradztwa zawodowego w Gminnym Przedszkolu w Kosowie Lackim

Created with Sketch.

Program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników, systemowej koncepcji preorientacji zawodowej, rozumianej jako ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.

Cele główne programu

Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata. Zapoznanie ich z wyborami zawodowymi i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

Cele szczegółowe programu

1) Budzenie własnych zasobów:

-budzenie zainteresowań związanych z przyszłym zawodem, rozwijanie pasji i wskazywanie jak i czym bawią się inne dzieci.

2) Świat zawodów i rynek pracy:

– poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców i bliskich

-rozpoznawanie zawodów ze swojego otoczenia

-odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie

-wskazywanie zawodów zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego użytku.

3)Planowanie własnego rozwoju:

-snucie z dzieckiem planów na  przyszłość

-przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych

-współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym.