ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci – wyrównywanie szans edukacyjnych w grupie dzieci 3-6 – letnich

Created with Sketch.

W naszym przedszkolu realizujemy  program „Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci – wyrównywanie szans edukacyjnych w grupie dzieci 3- 6 – letnich”

Przedszkole to pierwszy szczebel edukacji dzieci. To tutaj rozpoczyna się  intensywny przebieg  rozwoju wychowania i uczenia się, co ma ogromne znaczenie w późniejszym nauczaniu.

Niemalże w każdej grupie przedszkolnej spotyka się dzieci które, mimo wysiłku i starań, nie potrafią poradzić sobie z opanowaniem przewidzianych  wiadomości oraz umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przyczyn jest wiele, wynikają one z różnego tempa i dynamiki dojrzewania poszczególnych funkcji psychicznych, jak również z odmiennych doświadczeń środowiska, w którym się wychowują.  Nie dostrzeżenie w porę pojawiających się trudności i brak odpowiedniej pomocy stanowią podłoże dla pogłębiających się niepowodzeń dziecka i braku wiary we własne możliwości. Dlatego też realizujemy w naszym przedszkolu program „Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci – wyrównywanie szans edukacyjnych w grupie dzieci 3- 6 – letnich”, którego zadaniem jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i wyeliminowanie trudności w zdobywaniu wiedzy.

Głównym  celem tego programu jest umożliwienie dzieciom z zaburzeniami i deficytami rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości- zapewnienie lepszych szans edukacyjnych, a także  kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji.