ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Dziecko i muzyka

Created with Sketch.

Muzyka towarzyszy człowiekowi od wczesnego dzieciństwa. Jest ona swoistym, naturalnym językiem rozumianym przez każdego członka danej wspólnoty.

Dziecko żyje w mniej lub bardziej skomplikowanym świecie dźwięków, na które składają się odgłosy życia codziennego, piosenki, śpiewanki wykonywane przez najbliższych, melodie słyszane w radiu i telewizji oraz inne dźwięki z najbliższego otoczenia.

Większość dzieci pierwszy świadomy kontakt z muzyką nawiązuje dopiero w przedszkolu. Zatem przed nauczycielką przedszkola postawione jest piękne, ale trudne zadanie – wprowadzenia dzieci w świat muzyki. Jest to kolejny etap kształtowania i doskonalenia wrażliwości dziecka, który rozpoczął się już z chwilą przyjścia na świat. Od wychowawcy zależy więc, w jakim kierunku zmierzać będzie rozwój muzyczny dziecka, jak wykształci się jego aparat głosowy oraz to, czy dziecko w przyszłości polubi muzykę i czy będzie się nią interesować. Wychowawca nie musi mieć specjalnego wykształcenia muzycznego. Wystarczy, że „rozbudzi drzemiącego w dziecku muzyka, rozwijając u niego zamiłowanie do słuchania i wytwarzania dźwięków” (Podolska, 1979, s. 9)

Świadomi powyższego z powodzeniem wdrażamy do działań naszego przedszkola założenia programu własnego „Dziecko i muzyka”. Program ten angażuje dzieci i nauczycieli do wspólnego eksperymentowania z muzyką, wymyślania zabaw muzycznych, improwizacji ruchowych i tanecznych. Wspólnie wypracowujemy projekty zabaw muzyczno – ruchowych i muzycznych imprez z wykorzystaniem literatury dziecięcej oraz różnorodnego materiału muzycznego. Zabawy te dostarczają wiele pozytywnych wrażeń dzieciom i prowadzącym jak również rodzicom i innym podczas prezentowania efektów na uroczystościach i występach.