ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Bezpieczny przedszkolak

Created with Sketch.

Dzieci z naszego przedszkola kolejny już rok będą uczestniczyły w realizacji programu autorskiego pt. „Bezpieczny przedszkolak.” W programie wezmą udział dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat .

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Już od najmłodszych lat dzieci wprowadzane są w świat wartości dotyczących bezpieczeństwa. W tym czasie chcieliśmy nie tylko zapoznać dzieci z niebezpieczeństwami im grożącymi, ale przede wszystkim utrwalać u nich postawy i zachowania dające im poczucie bezpieczeństwa. Podejmując zadania edukacyjne ku bezpieczeństwu dziecka, ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a zatem pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.

Tych zagrożeń może być wiele. Najpoważniejsze to te, które związane są z bezpieczeństwem na drodze z i do przedszkola, domu jak również zagrożenia odnoszące się do możliwości stania się ofiarą przestępstwa o charakterze kryminalnym. Nie można zapomnieć o zagrożeniach pożarowych, dotyczących niebezpieczeństw zwierząt, czy tych płynących z zabawy w niewłaściwym miejscu.

Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo podatne na przyswojenie prawidłowych nawyków i odpowiednich przyzwyczajeń. Często właśnie własnym przykładem dajemy dzieciom wzorzec prawidłowych postaw wpływających na ich bezpieczeństwo.

Podczas realizacji programu zostaną podjęte następujące działania:

  1. Dzieci zostaną zapoznane z zasadami bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, poznają i utrwalą zasady bezpieczeństwa i higieny. Nauczycielki zapoznają przedszkolaki z placem zabaw i jego przeznaczeniem, zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolnym ogrodzie.
  2. Wszystkie grupy będą tworzyły „Kodeksy przedszkolaka”, w których znajdą się normy zachowania i zasady postępowania dla dzieci.
  3. Nauczyciele będą realizować tematy kompleksowe poruszające tematykę bezpieczeństwa w przedszkolu i w drodze do przedszkola. Omawiane będą zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się pieszych po ulicy oraz właściwe zasady sygnalizacji świetlnej, dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach można bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.
  4. Podczas zajęć na bieżąco realizowana będzie tematyka wynikającą z podstawy programowej, na temat wdrażania do odpowiedzialnego stosowania się do znaków i sygnałów drogowych. Oprócz tego, podsumowując cykl zabaw dzieci, w myśl pedagogiki zabawy, odpowiadać będą na pytania: jestem bezpieczny bo…znam numery na policję, straż pożarną i pogotowie, przechodzę na zielonym świetle…. Itp.

Bardzo ważna jest również umiejętność informowania o zdarzeniu, którego jest się świadkiem. Razem z naszymi dziećmi, poprzez zabawę, poznawać będziemy numery alarmowe do odpowiednich służb. Podopieczni dowiedzą się, że muszą podać miejsce zdarzenia, w którym miał miejsce wypadek, kto jest z nim i podać swoje imię i nazwisko.

W czerwcu podczas obchodów Dnia Rodziny wspaniałą atrakcją dla dzieci jest wizyta miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy ze szczególnym zaangażowaniem prezentują przedszkolakom wyposażenie wozu bojowego, a także sprzęty niezbędne podczas akcji ratunkowych. Przedszkolaki wysłuchają opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków, dowiedzą się w jakich okolicznościach można wezwać straż oraz, że strażacy służą pomocą także podczas wypadków drogowych i klęsk żywiołowych. Dzieci przez chwilę będą mogły wcielić się w rolę strażaka zakładając kask i specjalistyczne kamizelki. Maluchy będą miały również możliwość z bliska obejrzeć wóz strażacki.

Równie wielkim zainteresowaniem cieszy się wizyta przedstawicieli Policji , którzy przypominają dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, korzystania ze środków transportu oraz obowiązek noszenia elementów odblaskowych na ubraniach. Dzieci dowiedzą się, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc. Wielkim przeżyciem dla przedszkolaków jest możliwość obejrzenia samochodu policyjnego oraz jego wyposażenia.

Wszystkim podjętym działaniom towarzyszy twórczość plastyczna naszych dzieci – kolorowanie kolorowanek, malowanie numerów alarmowych, wykonywanie pojazdów uprzywilejowanych. Dzieci poznają wiersze i piosenki, uczestniczą w zabawach ruchowych, czy układają z klocków drewnianych „ruch uliczny”.