ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

„Kreseczka tu, kreseczka tam”

Created with Sketch.

Działalność plastyczno-konstrukcyjna jest jedną z form wyzwalania ekspresji dzieci, a także wrażliwości estetycznej, wzruszeń i przeżyć. Rozwija ona twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły, a więc cechy, które są bardzo ważne w życiu. Równocześnie pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń. Dzieci z natury swej są aktywne, kreatywne, ciekawe świata i dlatego te cechy należy w nich pielęgnować i rozwijać gdyż w przeszłości pozwoli im to być radosnymi, szczęśliwymi, pewnymi siebie ludźmi. W pracach dzieci widać dużo ruchu, dynamiki, niepokoju i potrzeby odreagowania napięć. Zygzaki, kreski rysowane przez dzieci to ich radości oraz smutki. Obserwując, poznając i badając pragną spontanicznie wyrażać swe myśli, emocje i przeżycia.  W dzisiejszych czasach, gdy kolorowanki, komputery i programy multimedialne zdominowały świat przedszkolaków, mało uczy się dzieci stawiania kreski, rysowania, malowania, wycinania. A przecież to rysunek pozwala dzieciom wyrazić się w pełni i oswoić z czystą kartką. Dlatego szczególnie celowe i potrzebne staje się prowadzenie ciekawych zajęć plastycznych już od najmłodszych lat przedszkolnych. Z naszych pedagogicznych obserwacji wynika także, iż dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną wykazują się stosunkowo słabą sprawnością manualną. Mimo realizowanych zadań w ciągu edukacji przedszkolnej zauważamy niski poziom umiejętności manualnych, nieprawidłowy rozwój motoryki małej, a także nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego. Innowacja pedagogiczna pt. „Kreseczka tu, kreseczka tam” będzie doskonałym kluczem do realizacji wizji naszego przedszkola. Dzieciom podoba się to co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. Dlatego tak ważną rzeczą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się przez twórczość. Dzięki tej innowacji dzieci uczestnicząc w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty. Prace plastyczne wykonane przez dzieci pozwolą im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. Wprowadzenie innowacji pt. „Kreseczka tu, kreseczka tam” do pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola rozbudzi w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, wyzwoli w nich zaangażowanie twórcze, śmiałość, otwartość oraz wiarę we własne możliwości. Przyczyni się to do wszechstronnego rozwoju. Zabawa z ,,kartką, ołówkiem, kredką, pędzlem, klockami …” przygotuje dziecko do podjęcia nauki pisania w szkole, rozwinie umiejętności wypowiadania się w formie pracy plastycznej, konstrukcyjnej.