ul. Polna 1, 08-330 Kosów Lacki
25 7879041
przedszkole.kosowlacki@vp.pl

Czyste powietrze wokół nas

Created with Sketch.

Nasze przedszkole realizuje Program Przedszkolnej Edukacji  Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” organizowany pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Program adresowany jest do dzieci 5 i 6-letnich oraz ich rodziców i opiekunów. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 1. Program ma charakter profilaktyczny i ma na celu:
 • wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Treści programu realizowane będą w czasie  5 zajęć warsztatowych:

 1. „Co i dlaczego dymi?”,
 2. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”,
 3. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”,
 4. „Jak unikać dymu papierosowego?”,
 5. „Nie pal przy mnie!”.